Нацрт банкара

чек издати од стране банке или њеном агенту.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.