Драхма

Монетарна јединица Грчке, што је једнако 100 гриње.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.