Увлачење Адванце

финансијска средства, која обично доприноси власници бродског друштва за заједничко осигурање. Из В.А. створен је фонд за осигурање, који друштво троши приликом плаћања потраживања за бродски превоз.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.