Дов Јонес Индек

Видети. Дов Јонес Индек

речник за услове пословања. Академик. ру. 2001.