Сумњајући дуг

1. С сумњивим дугом је сваки дуг према пореском обвезнику у случају да се тај дуг не отплати у условима утврђеним уговором и није обезбеђен залогом, гаранцијом или банкарском гаранцијом. н. (тачка 1 члана 266 Закона о порезу Руске Федерације).
2. С сумњивим дугом је потраживање организације која се не отплаћује у складу са условима утврђеним уговором и није обезбеђена одговарајућа гаранција. боух. клаузула 70 Правилника о рачуноводству и извештавању у Руској Федерацији, Наредба Министарства финансија Руске Федерације од 29. 07. 1998. године. 34н.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.