Начин двоструке правила

метода израчунавања двоструког убрзаног хабања за фиксна средства која имају фиксну стопу амортизације. Овај метод се користи за израчунавање опорезиве добити. Преостали трошак се отписује методом равномерне хабања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.