Брокер за двоструке поруџбине

Видети. Упутство за брокера

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.