Двоструко осигурање

Видети. Осигурање дупло

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.