Двоструки унос

- начело рачуноводства, према којем се свака операција треба одражавати истовремено и на истом износу под задуживањем једног и зајма на другом рачуну. Принцип двоструког снимања први је описао Лука Пацолли.

Речник пословних услова. Академик.