Досије о увозу

збирка докумената које је створила увозна банка за сваки пасош увозне трансакције, потврђујући ваљаност плаћања у страној валути.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.