Досје

фр. досије
збирку докумената релевантних за одређени случај или особу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.