ДОМИНАЦИЈА

Именовање од стране плаћника рачуна треће стране

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.