Доминација на тржишту

спајање, као кршење антимонополских закона, забрањујући такав поступак да ограничи злоупотребу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.