Доминација

доминација једне компаније или њених производа на тржишту, у привредном сектору у односу на друга предузећа или робу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.