Домицилиатион из менице

именовању обвезника на рачун трећег лица под називом домицилиатион, и те законе - пребивалиште, су спољашњи знак речи "плаћања" или "плаћања у банку ...", стављен под потписом обвезника. Лица могу, у име фонда или тражеоца, извршити плаћања на вријеме. У том случају, особа за разлику прикупља рачуна није прималац и обвезник. Говорећи као домитсилианта, банка не носи никакав ризик, јер он плаћа рачун само ако је то раније рачун износ је обвезник, односно уколико клијент има на насељу (тренутни) рачун довољно новца и овлашћује Банку да задужује са његовог рачуна износ потребан за плаћање рачуна. У супротном, банка одбија плаћање и протест једног рачуна на уобичајен начин у односу на фиоци.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.