Домицилација

пренос власника банковног рачуна његових права на банку за регулисање исплате на мјенице у мјесту пребивалишта (боравка) плаћника.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.