Домицилиат

треће лице наведено у рачуну, који мора платити рачун у месту пребивалишта плаћника или на другом договореном месту.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.