Домицилиан Депо рачуни

енглески. пребивалиште рачуна депозита
депозит у којем депонент држи депо рачун.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.