Веза унутрашње стање валута кредит

обвезнице Министарства финансија и деноминирани у доларима. Они су издати као надокнада за дугове стечене Внесхекономбанк оф тхе СССР (ВЕБ). Камата се плаћа једном годишње. Саставни део обвезнице је скуп купона, чији се број одређује зрелошћу обвезнице. Датуми плаћања су назначени на обвезницама и купонима. Износ главнице обвезница и купона плаћа носиоцу пренесе одговарајући износ у америчким доларима у власнику обвезнице од после презентације купона. Последњи купон треба да буде представљен заједно са обвезницом која је предмет откупа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.