Домаће обвезнице Пут

веза, чији је власник има право да га откупи по номиналној вредности у одређеном временском периоду.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.