Веза првенства

веза, дајући право првенства да испуни одређене услове.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.