Бонд Име

обвезница чије име је уписано у посебну књигу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.