Бонд Муниципал

обвезнице које издају градске власти у облику зајма за општинску имовину.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.