Бонд хипотека

дугорочна обвезница са чврстом каматом, која се издаје у оквиру пружања некретнина и доноси обично солидну камату.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.