Бонд Ланд

опћинска обвезница без затезања у одређеном периоду земљишне парцеле.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.