Индустријска веза

обвезница са фиксним приходима индустријских компанија.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.