Домаће обвезнице

Видети. Бонд за први хипотекарни

речник за услове пословања. Академик. ру. 2001.