Бонд Двокреветна

обвезница, камата на коју се плаћа у једној валути, а главница у другом.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.