Обвезници без купона

веза, на којој се није камата на Редемптион Редемптион цени је додељена већа од цене емисије.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.