Секундарни Бонд

хипотекарну обвезницу, потраживања по којима су испуњени након поравнања код носилаца прве хипотеке, али пре поравнања са другим инвеститорима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.