ДОМАИН ДЕЛЕГАЦИЈА

Унесите информације о домену и одговарајућим серверима имена домена (ДНС) које је одредио Администратор домена у одговарајућој зони. Осигурава функционисање домене унутар Интернет

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.