РЕЗЕРВАЦИЈА ДОМАИНА

Регистрација имена домена изабране хијерархије и њена подршка током обрачунског периода на техничким капацитетима провајдера без регистрације уговора за подршку виртуалног сервера

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.