Домаин

из лат. доминиум - поседовање
некретнине, земљиште у власништву феудалног господару.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.