Долларизација

широка примена долара у домаћем промету државе која има своју националну валуту. Д. карактерише нестабилност националне монетарне јединице и проблеми у економији државе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.