Акти у запошљавању

на запошљавање радник мора да поднесе радну књигу, издату у складу са утврђеном процедуром (види. Књигу рада), и лични документ. Главни документ који доказује идентитет је пасош. Ако грађанин по први пут дође на посао, мора да поднесе потврду о посљедњем занимању издатом у мјесту пребивалишта. Особа која је одговорна за војну службу, одбачена из Оружаних снага, такође представља војну карту. Ако је посао за који се запослени прихвата, захтева посебна знања (припрему), он мора да предложи документ којим се потврђује доступност релевантног образовања (специјалност, квалификација). Запошљавање без ових докумената није дозвољено. Где је то потребно, и узимајући у обзир специфичности рада администрација има право да захтева додатни улаз у раду релевантних докумената, ако законодавство. Према чл. 21 Савезног закона од 31. јула 1995. године у "," На основу Руске Федерације државној служби "," улазак у државној служби држављанин чини, поред ових докумената, потврда из Државне пореске службе за пружање информација о финансијском положају и лекарски извештај о здравственом стању .Забрањује се захтев докумената приликом подношења захтјева за рад, осим оних предвиђених законом (члан 19 Закона о раду).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.