Документи Достава

документи који потврђују испоруку робе током спољнотрговинског пословања. Број ДП садржи: теретни налог, налог налога, копију отпремнице, потврду о осигурању, фактуру, потврду о поријеклу робе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.