Документи за плаћање

Документи: чекови, менице, кредити за које се плаћају.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.