Документи Инфериорни

документи, погрешно дизајнирани или рефлектују информације у изобличеној форми.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.