Документи Легитимни

документи, чије присуство је неопходно за потврду надлежности, личну карту итд.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.