Документи за издавање хартија од вредности, регистрација

документацији која се подноси Савезна комисија за хартије од Русије од стране комерцијалних банака и других кредитних институција за регистрацију издатог од њих хартија од вредности, изјаве и проспекти акција и обвезница, извештаја о емисији акција и обвезница, као и годишњи извештаји хартија од вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.