Документи комбиновани

рачуноводствени документи који носе знакове неколико врста докумената. Готовински аванси су долазни и одлазећи готовински налози, унапред пријављени извештаји одговорних лица, услови за издавање материјала, ограничене ограде.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.