Документи израчунати на путу

документи састављени и достављени банкама за насеља за испоручене производе, извршене радове или пружене услуге, за које плаћања још нису примљена.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.