Документи против плаћања

натпис на рачуну који указује на то да је пренос робних докумената купцу могућ само након плаћања роба и услуга.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.