Техничка документација

цртежи, спецификације, упутства за рад и инсталацију који омогућавају инсталирање и нормално коришћење машина и опреме током производње, одржавања и других фаза.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.