Документација Нормативно-технички

државни стандард, пословни стандард, технички услови, технички опис, рецепти и друга документација која утврђују захтеве за квалитет производа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.