Документација за судско-медицинску

систем документи устаљеног облика, намењен бележи податке о свим врстама форензичких прегледа: испитивање живих лица, истраживање лешева и материјалних доказа о испитивањима на основу материјала истражних и судских предмета.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.