Доцументатион Пројецт-Естимате

грађевински пројекти објеката и процјене за њих, узимајући у обзир све главне и режијске трошкове изградње.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.