Документација

пакет званичних докумената састављених у одређеном облику и који садрже одређене информације.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.