Збирке Документарни

прикупљање финансијских докумената, пратећи комерцијалне документе (рачуне, транспорт и осигурање, итд.), Као и прикупљање само комерцијалних докумената.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.