Документ превозна

документ у обзир приликом превоза робе: фактуре, теретног рачун, трансфер листу, утовар реда, провера пртљага, прихватање рачуна, евиденције, у чин утовар (истовара), отпремницу, товарни лист аутомобила.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.